Изложби

изложба живопис, на Райна Рачева 80 години

изложба живопис, на Райна Рачева 80 години в БХГ "Петко Задгорски" I и II етаж