Изложби

Изложба "Ортогонал18"

Изложба "Ортогонал18", абстрактното в изкуството. Куратор Георги Димитров