Изложби

П О С О К И

ИЗЛОЖБА НА СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ТЕКСТИЛ


В БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ПЕТКО ЗАДГОРСКИ


Откриване – 30. юни, 18:00 часа


Участват: Аделина Попнеделева, Анна Бояджиева, Антония Табакова, Вержиния Маркарова, Галя Георгиева, Дима Недялкова-Каприева, Евелина Пирева, Елена Китова, Лаура Димитрова, Магдалена Николова, Маргарита Допчева, Мария Киркова, Мила Стоева, Михаела Пъдева, Цвета Явашева-Иванова, Яна Петкова.


 


През 20-те години на миналия век френският художникЖан Люрса успява да възвърне репутацията на стенния килим, реновирайки го чрез съвременен естетическия изказ. Следващите 40 години като обект на текстилното изкуство се възприема именно стенният килим, като пресъздадена в гобленна тъкан картина.


В началото на 60-те в изкуството на текстила започват концептуално нови търсения: през нарушаване на правилната геометрична форма на тъканта, на нейната цялост и двуизмерност, към смяната на точката на окачване и възникването на меката скулптура, текстилната инсталация, пърформънса (performance), инвайрънмънта (environment)  и пр. форми на съвременните визуални изкуства. Широкият аспект в изкуството на текстила е възможен благодарение на голямото многообразие на текстилни материали и техники, с които борави то.


Изложбата Посоки има за цел да покаже развитието на българския текстил след 90-те чрез подбрани от различни периоди на творчеството им произведения на 15 изявени в областта на текстилното изкуство български автори от различни поколения, като последната работа на някои от участниците е подчинена на темата посоки.